ANKARA SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ 2007 yılında bireylerin, evrensel gelişmiş insan niteliklerine uygun, etik ve milli, değerlere bağlı; bilgi ve beceri yönünden bugünün ve yarının gereklerine göre donanımlı; hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı; bedenen ve ruhen sağlıklı ve zinde; üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; sevgiye dayalı hizmet üreten; ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, bu donanıma sahip fertlerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kurucu Üyeler:

Mehmet ALTUĞ, Hayrettin KÜÇÜKSOY, İbrahim TAN, Mehmet ALDANMAZ, Erol ARCAKLIOĞLU, Necmettin DİN ve Yavuz KOCAMIŞ

Yönetim Kurulu:

İbrahim ÖZTÜRK, Erhan ÇINAR, Hayrettin KÜÇÜKSOY, Necmettin DİN, İsmail PAYDAR ve Süleyman ÇAKMAK

Yönetim Kurulu Yedek:

Akif ÇATAL, Önder ÖZ, Mutlu YAMAN, Numan SARI, Yavuz KOCAMIŞ, Sabri HAFİF ve Mehmet ALDANMAZ

Denetim Kurulu:

Erol ARCAKLIOĞLU, Şükrü DÖLEK, Süleyman ÜNLÜ, Ahmet YAZANEL, Adem GÜNAYDIN, Ahmet GÜRBÜZ